Åmot (fleirtyding)

Wikimedia-fleirtydingsside

Ordet åmot, av å (elv) og mot, tyder «stad der to elvar møtest». Namnet vert hovudsakleg nytta om området mellom dei to elvane. Ei rad større eller mindre stedar i Noreg heiter Åmot, og det er òg blitt til eit etternamn.

Åmot er ein kommune i Hedmark fylke

Åmot kan elles vera


Som etternamn kan ein stava namnet Åmot, Aamot, Aamoth og Aamodt.

Kjende namneberararEndra


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.