Åna er ein fjord i kommunane Flekkefjord i Agder og Sokndal i Rogaland, som dannar den ytste delen av fylkesgrensa. Fjorden strekker seg om lag 4 km nordaustover og endar opp ved Åna-Sira der elva Sira munnar ut i fjorden. Fjorden har innløp ved Egdeholmen. Like innanfor innløpet ligg grendene Roligheta og Ystebø på sørsida av fjorden. Nordsida av fjorden er forholdsvis bratt og stig opp til 317 meter over havet ved Sedeknuden.

Spire Denne geografiartikkelen som har med Agder og Rogaland å gjere, er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.