Årbok for Helgeland

Årbok for Helgeland vert utgjeven av Helgeland Historielag.

Historielaget har vedtektsfesta at det skal gje ut eit tidsskrift med lokalhistorisk innhald av ymse slag, mellom anna òg folkeminnestoff og munnleg tradisjon. Tidsskriftet skal òg offentleggjere kjeldetilfang frå offentlege og private arkiv og gje noko rettleiing for dei som som skal arbeida med lokalhistoriske emne.

Årboka kom ut første gong i 1970 og har vore utgjeven kvar haust sidan 1972. Nummereringa følgjer ugjevingsåret.

Bakgrunnsstoff

endre