Årsnes

ferjekai i Kvinnherad

Årsnes er ein ferjekai i Kvinnherad i Vestland. Årsnes ferjekai knyter saman Fylkesveg 48 mot Gjermundshamn på nordsida av fjorden. Årsnes har og samband til Varaldsøy. Årsnes ferjekai vart teken i bruk i juli 2010, og avløyste Løfallstrand ferjekai, som vart for lita. I tillegg resulterte flyttinga av ferjeleiet i ei innkorting av overfartstida.

Årsnes fergekai
Foto: Tore Sætre

Kjelder endre