For kommunen, sjå Ås kommune. For det norrøne gudeslaget, sjå æsene.

Ein ås er eit høgdedrag eller morene, oftast under skoggrensa, som skil seg frå fjell ved at han ikkje er særleg høg eller bratt. Åsar kan vera skogkledde, grasdekte eller berre.

Åsar i Vagamon i Kerala.

Ein spesiell type danna av lausmassar avsett under isavsmeltinga etter den siste istida vert kalla esker.

Sjå òg endre

Kjelder endre

«Ås - høydedrag» i Store norske leksikon, snl.no.