Øystein Hedstrøm

norsk tannlege og politikar

Øystein Hedstrøm (fødd 7. august 1946) er ein politikar og tannlækjær frå Moss. Han representerte Østfold fylke og FramstegspartietStortinget i perioden 1989-2005.

Øystein Hedstrøm
Fødd 7. august 1946

Moss

Parti Framstegspartiet

Hedstrøm vart utdanna tannlækjar i 1972, og arbeidde i den offentlege tannhelsetenesta i Rakkestad frå 1972 til -81. Sidan hadde han eigen prakis som tannlækjar.

Hedstrøm var medlem av Anders Langes Parti frå dette vart stifta i 1973. Han var aktiv lokalpolitikar i Rakkestad og sat nokre år i kommunestyret. Perioden 1987-91 var han medlem av fylkestinget i Østfold. Ved stortingsvalet 1989 vart han innvald på Stortinget for Framstegspartiet i Østfold, og vart seinare attvald tre gongar. Han var medlem av energi- og industrikomiteen i sin fyrste stortingsperiode. Sidan 1993 var han med i næringskomiteen, frå 1997 til 2005 som nestleiar.

Gjennom 1990-åra vart Hedstrøm kjend som ein kvass kritikar av den dåverande immigrasjonspolitikken, og hevda synspunkt som både møtte mykje motbør og fekk støtte. I 1995 vart han fjerna frå posisjonen som partiet sin talsmann i innvandrarspørsmål, etter å ha delteke på eit hemmeleg møte i Oslo. Leiinga i Framstegspartiet såg seg då ikkje tent med å la Hedstrøm ha denne posisjonen, då det mellom anna kom fram at høgreekstreme grupper stod bak møtet.

KjelderEndra