(225088) Gonggong

asteroide

(225 088) 2007 OR10 er ein mogeleg dvergplanet i Kuiperbeltet. Han vart oppdaga i 2007 og har ein diameter på kring 1290 km. Objektet har ikkje noko offisielt namn, men har vore kalla Snow White ('Snøkvit').

Illustrasjon av 2007 OR10

KjelderEndra