Astronomisk symbol

Astronomisk symbol vert nytta for å representere ulike himmellekamar, teoretiske konstruksjonar og observasjonar i astronomien. Mange av dei same symbola finn ein att i den vestlege astrologien, som elles nyttar ulike andre former òg.

I alkymien vart dei sju kjende metalla knytte til dei den gongen sju kjende planetane og til vekedagane. I renessansen bruka dei ofte desse symbola i staden for å skrive ut vekedagane, til dømes i skipsloggen til Vitus Bering.

Planetar
Namn Symbol Unicode* Tyding
Merkur Merkur U+263F Guden Merkur sin vingepryda hjelm og merkurstav; kvikksølv, onsdag
Venus Venus U+2640 Gudinna Venus sin handspegel; kopar, fredag
Jorda Jorda U+1F728 🜨 Globus med ekvator og nullmeridianen
Earth U+2641 ** Jordklote med kross (rikseple)
Mars Mars U+2642 Guden Mars sitt skjold og spyd; jern, tysdag
Jupiter Jupiter U+2643 Guden Jupiter sin lynstråle eller ørn; tinn, torsdag
Saturn Saturn U+2644 Guden Saturn sin sigd eller ljå; bly, laurdag
Uranus Uranus U+26E2 Eit av dei to alkymistiske symbola for platina eller ein kombinasjon av symbola for Mars og sola
Uranus U+2645 «H» for etternavnet til William Herschel, vert nesten berre brukt i astrologien
Neptun Neptun U+2646 Guden Neptun sin trefork
Dvergplanetar
Namn Symbol Unicode* Tyding
(1) Ceres Ceres U+26B3 Sigd; jfr. sigdsymbolet under Saturn
(134340) Pluto Pluto U+2647 «PL» for Pluto eller initialane til oppdagaren Percival Lowell
Pluto U+2BD3
(136199) Eris Eris U+2BF0 Trass fleire framlegg finst inga offisielt symbol
(Eris si femfingra hand - Principia Discordia, Guds auge)
Asteroidar
Namn Symbol Unicode* Tyding
(2) Pallas Pallas U+26B4 Modifisert venussymbol eller skjoldet til Pallas Atene?
(3) Juno Juno U+26B5 Stjernebildet Påfuglen (symbolet til Gudinna Juno)
(4) Vesta Vesta U+26B6 Grue- eller altereld
(5) Astraea Astraea Vekt som symbol på rettferd eller anker
(6) Hebe Kalk (i tydinga beger/bekar)
(7) Iris Regnboge som symbol på Gudinna Iris med stjerne (Asteroide tyder «stjerneforma»)
(8) Flora Stilisert blome
(9) Metis Auge med stjerne
(10) Hygiea ~ U+2695 Asklepiosstav
(11) Parthenope
(12) Victoria
(13) Egeria
(14) Irene Omtala som «due med olivenkvist og stjerne»
(15) Eunomia
(16) Psyche
(17) Thetis
(18) Melpomene
(19) Fortuna
(26) Proserpina
(28) Bellona
(29) Amphitrite
(35) Leukothea
(37) Fides U+2020
(2060) Chiron U+26B7 Nøkkel; ikkje offisielt, men vert nytta av mange astrologar
Månesymbol
Namn Symbol Unicode* Tyding
Månen (ny) Første fjerdedel U+263D Aukande måne; sølv, måndag
Fullmåne Fullmåne U+1F315 🌕
Månen (ne) Siste fjerdedel U+263E Avtakande måne
Nymåne Nymåne U+1F311 🌑
Andre himmellekamar
Namn Symbol Unicode* Tyding
Sola Sola U+2609 Sola; gull, søndag
Teikn for Dyrekrinsen
Namn Symbol Unicode*
Vêren Vêren U+2648 ♈︎ I astronomien ei nemning for vårjamdøger
Tyren Tyren U+2649 ♉︎
Tvillingane Tvillingane U+264A ♊︎
Krepsen Krepsen U+264B ♋︎ I astronomien sommarsolkverv
Løva Løva U+264C ♌︎
Jomfrua Jomfrua U+264D ♍︎
Vekta Vekta U+264E ♎︎ I astronomien ei nemning for haustjamdøger
Skorpionen Skorpionen U+264F ♏︎
Skyttaren Skytten U+2650 ♐︎
Steinbukken Steinbukken U+2651 ♑︎ Står i astronomien for vintersolkverv
Vassmannen Vassmannen U+2652 ♒︎
Fiskane Fiskane U+2653 ♓︎
Andre symbol
Namn Symbol Unicode*
Komet Komet U+2604
Oppstigande baneplanknute Oppstigande baneplanknute U+260A
Nedstigande baneplanknute Nedstigande baneplanknute U+260B
Konjunksjon Konjunksjon U+260C
Opposisjon Opposisjon U+260D
*Under einskilde tilhøve vil unicodeteiknet visast feil, og i så fall må ein ta i bruk eit teiknsett som er meir tilpassa Unicode. Teikna for Ceres, Pallas, Juno, Vesta og Chiron vart fyrste gongen tatt inn i Unicode 5.1 (april 2008) i Unicode-Block Miscellaneous Symbols under astrologiske symbol og krev eit teiknsett som meistrar Unicode 5.1.
**Etter kva slag teiknsett ein nyttar vert teiknet U+2641 vist som eller .

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre

  Commons har multimedium som gjeld: Astronomisk symbol