Namneendinga -dis kjem frå norrønt og kan tyda 'høgtståande kvinne' eller 'gudinne'. Den norrøne namnedelen finst berre i slutten av kvinnenamn.

Endinga finst i desse namna: