Ein abbed er forstandar (leiar) i eit munkekloster. I eit nonnekloster kallar ein forstandaren for abbedisse. Eit abbedi er eit kloster som er leidd av ein abbed eller ei abbedisse. Ordet abbed kjem av arameisk og tyder fader. Abbeden vert vald av medlemane i klosteret, og vert vigsla.

Det franske ordet for abbed, abbé, vert òg brukt om katolske prestar.

Kjelder

endre