Ei abelsk gruppe er ei gruppe G der den binære operasjonen er kommutativ, det vil seia at for alle s og t i G.

Gruppa er kalla opp etter den norske matematikaren Niels Henrik Abel.

Sjå ògEndra