Ei abelsk gruppe er ei gruppe der binæroperasjonen er kommutativ, det vil seia at for alle .

Gruppa er kalla opp etter den norske matematikaren Niels Henrik Abel.

Sjå òg

endre