Viss er ei mengd, er ein binær operasjon er ein funksjon som tek to element frå og gjev eit anna element i som resultat.

I matematikk er ein ofte interessert i mengder med ein eller fleire binæroperasjonar som tilfredsstiller visse aksiom. Eksempel på dette er grupper, ringar, metriske rom og topologiske rom.

Eksempel endre

  • I mengda   av heiltal, mengda   av reelle tal og mengda   av komplekse tal, er ordinær addisjon  , subtraksjon   og multiplikasjon   binæroperasjonar.