abessiv er eit kasus som blir brukt til å merke visse adverbiale setningsledd. Grunntydinga til abessiv er utan, som i finsk Hän tuli rahatta «Han/ho kom utan pengar» (raha, «penge»). Abessiv finst i finsk og i andre austersjøfinske språk. Abessiv er i finsk midre brukt enn tidlegare, meir vanleg er preposisjonen ilman.