Abolisjonisme

Abolisjonisme er politisk kamp for å oppheva slaveri. Ordet kjem frå ei gruppa som kalla seg abolisjonistar i Nord-Amerika og jobba for å oppheva slaveriet. Seinare er ordet brukt generelt om kampen mot slaveri og slavehandel, men også kamp mot prostitusjon og dødsstraff.

KjelderEndra