Absorpsjon

Wikimedia-fleirtydingsside

At noko vert absorbert vil seia at noko vert soge opp eller går inn i eit anna stoff eller ein annan lekam.

Ordet absorpsjon har ulike tydingar, ut frå kva for eit naturvitskapleg fagfelt ein snakkar om:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.