Kjemisk absorpsjon

Kjemisk absorpsjon viser til opptak av gassar eller væsker (kalla absorbentar) i eit anna stoff (absorbator). Det blir særleg brukt om løysing av ein gass i ei væske. Ved absorpsjon blir molekyla frå absorbenten fordelt jamnt overalt i absorbatoren. Ein prosess der gassen eller væska berre legg seg på overflata, slik at dei lett kan skiljast ut att, blir kalla adsorpsjon.

Absorpsjons-koeffisienten fortel kor mykje av ein gass ein viss væskemengd kan ta opp. Gassmengden som kan absorberast veks med aukande trykk, jamfør Henrys lov. I kjemiteknikk nytter ein absorpsjon mellom anna til å fjerna ureinande gassa, til dømes SO2 frå avgassar.

Sjå og

endre

Kjelder

endre
  Denne kjemiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.