Absorpsjonsapparat

Eit absorpsjonsapparat er eit apparat som vert brukt for å ta opp (absorbera) ein gass inn i ei væska. Væska renn nedover i apparatet medan gassen strøymer oppover.

Sjå ògEndra