AdLib, inc. var eit canadisk føretak som produserte lydkort og andre elektroniske komponentar for personlege datamaskinar. AdLib produserte det første lydkortet i 1987 og året etter kom det første dataspelet med støtte for AdLib.

Adlib lydkort frå 90-talet. Legg merke til volumkontrollen øvst.

Føretaket dominerte ei stund lydkortmarknaden, men vart etterkvart slegen av konkurrenten Creative Labs. Adlib gjekk konkurs i 1992.