Advers er forsida av ein medalje eller ein mynt.

Advers og revers av ein mynt

Revers er baksida.

På myntar har advers-sida tradisjonelt hatt eit symbol for myntherren i form av portrettet hans, eit segl, eit våpen eller eit monogram.

Når ein spelar mynt eller krone, vert adverssida kalla «kron(e)».