Revers er baksida av ein medalje eller ein mynt.

Advers og revers av ein mynt

Advers er forsida.

På mynter har revers-sida tradisjonelt hatt myntverdien og ofte pregeåret.


Når ein spelar mynt eller krone, vert reverssida kalla «mynt».