Akershus slottskyrkje

kyrkje i Oslo

Akershus slottskyrkje i Akershus festning vart først innreidd på 1620-talet for Christian IV. Kyrkja er Forsvarets hovudkyrkje. Garnisonspresten har ansvaret for å planlegge og koordinere gudstenester og kyrkjelege handlingar.

Akershus slottskyrkje
Akershus slottskirke
Foto:Hans A. Rosbach
Teknikk mur
Material tegl
Kart
Akershus slottskyrkje
59°54′23″ N 10°44′10″ E
Wikimedia Commons: Akershus slottskirke

I vårhalvåret er det gudstenester i kyrkja frå Maria bodskapsdag (medio mars) og ut juni. I haustsesongen er det gudstenester frå starten av august til og med første søndag i advent. I desse periodane vert det feira høgmesse i Akershus slottskyrkje kvar søndag klokka 11.00 og ved andre kyrkjelege høgtidsdagar.

Slottskyrkja vert òg bruka av kristne kyrkjesfunn utanom Den norske kyrkja. Det er jamleg gudsteneste med nynorsk liturgi i kyrkja.

Litteratur Endra

Bakgrunnsstoff Endra