Ei gudstenest(e) er ei seremoniell religiøs samling av menneske for å dyrka ein gud.

Kristen gudsteneste

endre
Kristendommen
 
Treeininga

Gud Fader | Jesus | Den heilage ande |

Skrifter

Bibelen: GT/NT
katekisme | salmebok

Utøving

Forbøn | gudsteneste | kyrkje | liturgi | nattverd | sabbat  | sakrament
Bøner: «Fader vår» | «Hill deg, Maria» | Jesusbøna

Retningar

Anglikansk | ortodoks | katolsk | luthersk | presbyteriansk |

Livssyklus

Dåp | konfirmasjon | ekteskap | død | gravferd

Merkedagar

Kyrkjeåret: Advent | jul | faste | påske | pinse | olsok | hausttakkefest | helgemesse

Viktige personar

Nye testamentet:
Maria | Paulus
Mellomalderen:
Augustin | Gregor den store | Ansgar
Reformasjonen:
Jan Hus | Martin Luther | Jean Calvin | Ulrich Zwingli
Pietisme og lekmannsrørsle:
Pontoppidan | Hans Nielsen Hauge | Lars Levi Læstadius

Geistlege

biskop | pave | prest


Abrahamittiske rel.
Jødedom  kristendom
islam  bahá’í  sikhisme

Den norske kyrkja

endre

Ordningane for gudstenester i Den norske kyrkja er skildra i Gudstenestebok for Den norske kyrkja (1992). Gudstenesteboka, eller altarboka, inneheld liturgi for fleire ulike former for gudsteneste, som til dømes høgmesse og familiegudsteneste eller vigsel og gravferd.

Den katolske kyrkja

endre

Innan Den katolske kyrkja blir gudstenesta kalla messe og finst i ulike former, til dømes rekviemmesse for ein avdød.

  Denne religionsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.