Akse

Wikimedia-fleirtydingsside

Akse har fleire tydingar, men omhandlar alltid rette linjer:

Vitskap

endre
  • Akse i matematikk er ei rett linje som er med på definere eit koordinatsystem.
  • Akse i mekanikk er ei rett linje noko roterer om.
  • Akse i optikk er ei rett linje i ei lense som knyter til dei to krummingssentra til linseflatene.
  • Akse i botanikk er ein plantedel med sideorgan. Til dømes ei stamme med sidegreiner.
  • Akse i zoologi er ei tenkt, rett linje for å skildre symmetritilhøva hos dyr.
  • Rotasjonsakse, linje som ein lekam roterer kring
  • Symmetriakse, linje som deler ein lekam i to identiske delar.

Politikk

endre

  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.