Aksemaktene er ei nemning for alliansen mellom Tyskland, Italia, Japan og ei rad andre land under andre verdskrigen. Dei tre store medlemene av alliansen refererte til han som Roma-Berlin-Tokyo-aksen. Omgrepet aksemaktene vart fyrste gong nytta av Benito Mussolini i november 1936.

Verdskart med aksemaktene i blå farge

Sjå òg endre