Akustoelektrisk omformar

(Omdirigert frå Akustiske transduserar)

Akustoelektriske omformarar, lydomformar eller akustisk transduser er omformararar som konverterer frå akustisk til elektrisk energi, eller omvendt.

Akustoelektriske omformarar kan klassifiserast på ulike vis, som bruksområde, teknologi, osb. Det vil alltid vera noko overlapp mellom nokre kategoriar, som til dømes at ein ultralydomformar kan òg nyttast for hydroakustikk.

Akustoelektriske omformarar for høyrbar lyd endre

Dette er omformarar som arbeider i luft, i det høyrbare området.

Akustisk til elektrisk endre

Elektrisk til akustisk endre

Ultralydomformarar endre

Dett er omformarar som arbeider med frekvensar over det høyrbare området, i luft, veske, levande vev, eller faststoff.

Akustisk til elektrisk endre

Elektrisk til akustisk endre

Hydroakustiske omformarar endre

Dette er omformarar som vert nytta i vatn, i samband med sonar, ekkolodd, akustisk undervasskommunikasjon, o.l.

Akustisk til elektrisk endre

Elektrisk til akustisk endre


Lydteknologi

Lydopptak og attgjeving | Transdusarar | Analog lyd | Digital lyd | Lydsignalhandsaming | Distribusjon | Organisasjonar

  Denne teknologiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.