Luft er namnet på ei samling gasser rundt ein planet, innhaldet i atmosfæra. Lufta på jorda inneheld grovt sett fylgjande gassar: