Alken er umetta hydrokarbon som har molekyl med ei eller fleire dobbeltbindingar i karbonkjeda. Dobbeltbindingane gjer at alkena er mykje meir reaktive enn alkana. Dei kan inngå i addisjonsreaksjonar, kan bli oksiderte og kan gjennomgå polymerisasjon.

Kalottmodell av eten

Formelen for eit alken er CnH2n. Til dømes er eten C2H4 er det enklaste alkenet.

Nokre alken vert nytta til å laga plast som polyeten og polypropen.

Sjå og endre