Alle mot en er eit kunnskapsbasert underhaldningsprogram der ein person utfordrar hundre menneske. Øyvind Mund er programleiar. Utfordraren skal slå ut dei 100 på tribunen ved å svare rett på kunnskapsspørsmål. Dei hundre får same spørsmål, så her må utfordraren vere smartare enn gjennomsnittet, for å svare rett når dei svarar feil.

Alle mot en blei sendt første gong på TV 2 våren 2006 med 12 program. Siste program i serien vart sendt 29. april.

Bakgrunnsstoff

endre