Allergi er ein kroppsleg reaksjon mot visse stoff ein er overømtolig mot, allergen. Allergi gjer at immunsystemet tolkar allergen som trugande og byrjar ein betennelsesreaksjon for å kjempa mot dei. Allergiske reaksjonar kan til dømes vera heving i slimhinna som gjer ein tett i nasen, renning frå auge og nase og nysing, kløe eller utslett.

Allergisk reaksjon

Omfattande allergitesting på ein rygg. Allergen fører til allergiske reaksjonar.
Klassifikasjonar og ressursar
ICD-9-kode:xxx
ICPC-2:A92

Omgrepet «allergi» er sett saman av gresk allos, 'annan' og ergon, 'verknad'. Det blei opphavleg lagt fram av den austerrikske barnelegen Clemens von Pirquet.

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre