Amazonas

Wikimedia-fleirtydingsside

Amazonas kan referere til:

Alle desse fire områda er kalla opp etter Amazonaselva og er heilt eller delvis dekt av regnskogen i Amazonas. Desse har igjen fått namnet sitt etter amasonene frå gresk mytologi.


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.