-itt er ei ending i framandord av latinsk-gresk opphav. Endinga svarar til den latinske endinga -itis der kasusendinga er bortteken. Det vert nytta i samband med mineral, bergartar, fossil, kjemikaliar, folkegrupper og fleire. Endingar tyder «høyrande til» eller «forbunde med».

Nokre døme på ord med -itt-endinga ar:

Kjelder

endre

«-itt» i Store norske leksikon, snl.no.