Kvantifisering

(Omdirigert frå Kvantisering)


Kvantifisering innanfor matematikk og dei empiriske vitskapane er kvantifisering det å telje eller å måla noko og setje det om til eit sett med tal. Kvantifisering er difor fundamentalt for den vitskaplege metode.

Kvantifisering innanfor fysikkenEndra

Innanfor fysikken er det særs viktig med kvantifisering. Det å kunna redusera fysiske eigenskapar (t.d. vekt,temperatur) til tal gjer det mogleg å forutsjå framtidlege resultat med stor nøyaktigheit.


Kvantisering og KvantemekanikkEndra

Innanfor kvantemekanikken er kvantisering noko litt anna. Ein kvant er rekna som den minste "pakken" ein fysisk eigenskap kan kome i. Mest kjend er fotonet, eller lys-kvantet, som er rekna som den minste eininga for energi. Man reknar ein kvant som ein udeleleg eining.

KjelderEndra

  Denne artikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.