Andesitt er ein lavabergart som hovudsakleg består av feltspat (hovudsakleg plagioklas) og pyroksen, i einskilde typar òg hornblende, biotitt og litt kvarts.

Andesittsøyle i Slovakia

Han er særs utbreidd i aktive vulkanske fjellkjeder og øybogar, mellom anna i Andesfjella, Japan og Aleutane. Han er òg kjent i Noreg, mellom anna frå ordovicium i Trondheimsfeltet.

Den tilsvarande djupbergarten er dioritt.

Kjelder

endre
  • «Andesitt» (14. februar 2009). I Store norske leksikon. Henta 13. februar 2014.