Antigoritt

Antigoritt er eit mineral. Det er ein strukturvariant av serpentin med bølgjeformea silikatsjikt. Samansetnaden er (Mg,Fe)3Si2O5(OH)4. I Noreg vanleg i bergarta serpentinitt.

KjelderEndra