Silikatmineral er den mest utbreidde gruppa mineral i jordskorpa. Silisiumdioksid, silika (SiO2), utgjer vektmessig omkring 60 % av skorpa, anten i fri form (vesentleg som kvarts) eller i bunden form som silikat. Dei aller fleste magmatiske og metamorfe bergartar og mange sedimentære bergartar (med unntak av karbonatbergartane) består for ein vesentleg del av silikat og kvarts.

Silikatmineral

Koparsilikatmineralet krysokoll
KategoriMineral

Nesosilikat eller ortosilikat Endra

 
Nesosilikat ved Museum of Geology i South Dakota.

Nesosilikat (frå gresk νησος nēsos, øy), eller ortosilikat, har isolerte [SiO4]4− tetraeder som er knytt saman berre av kation i mellomromma. Kvote O/Si er ≥4

 
Kyanittkrystallar (ukjend skala)

Sorosilikat Endra

 
Sorosilikatutstilling i Museum of Geology i Sør-Dakota.

Kvote O/Si er 3,5

Syklosilikat Endra

 
Syklosilikat ved Museum of Geology i South Dakota

Kvote O/Si er 3

Inosilikat Endra

Enkelkjeda Endra

Dobbelkjelda Endra

Fylosilikat Endra

 
Kaolin

Kvote O/(Si+Al) er 2,5 (når Al er sentralatom)

Tektosilikat Endra

 
Kvarts

Kvote O/(Si+Al) er 2 (når Al er sentralatom)

Bakgrunnsstoff Endra

  Commons har multimedium som gjeld: Silikat