Numerisk apertur med omsyn til eit punkt P avhengig av halvvinkelen θ av den største lyskjegla som kan gå inn i eller ut frå linsa.

Numerisk apertur for eit mikroskopobjektiv er produktet av brytingsindeks for objektrommet (rommet mellom objekt og objektiv) og sinus til halve opningsvinkelen for objektivet sett frå objektet.

Sjå ògEndra

KjelderEndra