Apostelen Simon

Simon eller Simon Kananeus, død omkring 107, var ein av læresveinane til Jesus og ein av dei dei første tolv apostlane. Helgendagen hans vert feira 28. oktober i vestleg kristendom, mens orientalske og ortodokse kyrkjer feirar han 10. mai .

Apostelen Simon
Simon (Caravaggio).jpg
Fødd1. hundreåret
FødestadKana i Galilea
Daud107
DødsstadPella
Yrkemisjonær
Helgendag10. mai, 28. oktober

Simon er kalla Simon Kananeus i Matteusevangeliet 10,4[1] og i Markusevangeliet 3,18[2], og Simon seloten i Lukasevangeliet 6,15 [3] og Apostelgjerningane 1,13[4]. Tilnamna kan vise til same tydinga, og kan tolkast som at han høyrde til selotane. Somme, blant dei Hieronymus, har tolka tilnamnet som at han var kom frå Kana i Galilea. I austleg kristendom vert han identifisert med Nathanael av Kana, i somme legender vert han rekna som brudgommen i bryllaupet i Kana.

Den finst ulike tradisjonar om kor Simon verka som misjonær og apostel. Nokre hevdar han etterfølgde Apostelen Jakob som biskop i Jerusalem, men dette kan like gjerne ha vore ein annan ved namn Simon. Etter legendene leid han martyrdauden ved at han vart saga i to på langs.

ReferansarEndra