Apostelen Simon

(Omdirigert frå Apostelen Simon seloten)

Simon eller Simon Kananeus, død omkring 107, var ein av læresveinane til Jesus og ein av dei dei første tolv apostlane. Helgendagen hans vert feira 28. oktober i vestleg kristendom, mens orientalske og ortodokse kyrkjer feirar han 10. mai .

Apostelen Simon

Fødd1. hundreåret
FødestadKana i Galilea
Daud107
DødsstadPella
Yrkemisjonær
Helgendag10. mai, 28. oktober

Simon er kalla Simon Kananeus i Matteusevangeliet 10,4[1] og i Markusevangeliet 3,18[2], og Simon seloten i Lukasevangeliet 6,15 [3] og Apostelgjerningane 1,13[4]. Tilnamna kan vise til same tydinga, og kan tolkast som at han høyrde til selotane. Somme, blant dei Hieronymus, har tolka tilnamnet som at han var kom frå Kana i Galilea. I austleg kristendom vert han identifisert med Nathanael av Kana, i somme legender vert han rekna som brudgommen i bryllaupet i Kana.

Den finst ulike tradisjonar om kor Simon verka som misjonær og apostel. Nokre hevdar han etterfølgde Apostelen Jakob som biskop i Jerusalem, men dette kan like gjerne ha vore ein annan ved namn Simon. Etter legendene leid han martyrdauden ved at han vart saga i to på langs.

Referansar endre