Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Arbeids- og administrasjonsdepartementet er eit tidlegare norsk departement.

Det vart oppretta frå 1. januar 1990 med Kristin Clemet som den første statsråden. Departementet vart oppretta med arbeidsoppgåver frå dei tidlegare Forbrukar- og administrasjonsdepartementet og Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Departementet hadde ansvaret for modernisering av offentleg sektor, eit samla ansvar for konkurransepolitikken, koordinering av IT-politikken, leiarutvikling, organisasjonsutvikling og omstilling i forvaltinga, servicefunksjonar for departementsfellesskapet og statleg sektor elles, og varetaking av det statlege arbeidsgjevaransvaret.

Historie

endre

Departementet har fleire gongar skifta namn og delvis oppgåver.

Kjelder

endre