Arbeidsmiljølova

(Omdirigert frå Arbeidsmiljøloven)

Arbeidsmiljølova er ei norsk lov av 1977 om arbeidarvern og arbeidsmiljø. Lova sitt fulle namn er: LOV 1977-02-04 nr 04: Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Frå 1. januar 2006 skal ei ny lov tre i kraft og lova av 1977 skal opphøyre frå same dato.

Bakgrunnsstoff

endre