Arkose er ein grovkorna feltspatrik sandstein, ein sedimentær bergart danna ved mekanisk nedbryting av eldre bergartar og hurtig sedimentering.

Arkose-sandstein i Slovakia.
Grussand og granitoide.

Sparagmittane i Noreg er for ein stor del arkosar.

Kjelder endre

  • Arkose. (14. februar 2009). I Store norske leksikon. Henta 13. februar 2014 frå http://snl.no/arkose.