Sedimentær bergart

Sedimentære bergartar er danna ved at slam og organisk materiale har blitt avsett i stilleståande vatn.

Lys kalkstein på mørk alunskifer ved Nærsnes i Røyken.
Foto: Kjetil Lenes

Har vatnet vore fattig på oksygen har ikkje det organiske materialet rotna. Det blir då omdanna til mørk skifer når det blir utsett for trykk. Blir det organiske materialet nedbrote er det att skal frå skaldyr, og materialet blir omdanna til lys kalkstein.

Hovudgrupper Endra

Ein kan dela dei sedimentære bergartane i tre hovudgrupper ut frå korleis dei er danna:

 
Sandstein i Lower Antelope Canyon som er forvitra av vêr og vind.

Klastiske Endra

Produktet av forvitring, forflytting og deposisjon.

Kjemiske Endra

Danna ved utfelling av komponentar frå vatn.

 
Kalksteinsklipper på Isle of Wight.

Biogene (organiske) Endra

Danna av organisk materiale, hovudsakleg dyr- eller planterestar.

Bakgrunnsstoff Endra

  Commons har multimedium som gjeld: Sedimentær bergart
  Denne geologiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.