Astrakhan-opprøret

Astrakhan-opprøret eller Bulavin-opprøret var eit valdeleg borgarleg opprør i Det russiske imperiet mellom 1707 og 1708. Det er kalla opp etter don-kosakk Kondraty Bulavin som vart ein ein slags gallionsfigur for opprøret. Opprøret vart driven fram av underliggande spaningar mellom styresmaktene i politistaten under Peter I av Russland og ein bondestand bunden til liveigenskap. Opprøret vart generelt rekna for å ha starta med mordet på prins Jurij Dolgorukov av atamanar kommanderte av Bulavin. Opprøret enda då Bulavin døydde i 1708.

KjelderEndra