Astrofotografi er fotografi av himmellekamar. Ved fotografiske opptak fell biletet som blir danna på objektivet til kikkerten på ei fotografisk plate. Dei første fotografia av astronomiske objekt var: månen i 1840 av H. Draper; sola i 1845 av H. Fizeau og L. Foucault, stjerner (Vega og Castor) i 1850 av W. C. Bond, solkoronaen i 1851 av A. C. Busch og Berkowski, open stjernehop i 1865 av L. M. Rutherford og komet i 1881.

Eit bilete av Orions belte sett saman av digitaliserte fotografiske plater i svart-kvit gjennom raude og blå astronomiske filter, og ein dataskapt grøn kanal. Platene vart teken ved hjelp av Samuel Oschin-teleskopet mellom 1987 og 1991.

Kjelder endre