Asymptomatisk

I medisin kan sjukdommar kallast asymptomatiske viss beraren av ein sjukdom eller infeksjon ikkje merkar symptom. Ein tilstand kan reknast for å vere asymptomatisk viss dei vanlege symptoma ikkje oppstår. Asymptomatiske infeksjon blir òg kalla subkliniske infeksjonar.

Lungekontusjon som følgje av fysisk traume er døme på ein tilstand som ofte er asymptomatisk. Halvparten av pasientar visar ingen teikn, og det kan ta tid før symptoma utviklar seg. CT-bilete visar lungekontusjon (raud pil) og ribbeinsbrot (lilla pil).

Det er viktig å veta at ein tilstand er asymptomatisk fordi:

Eit døme på ein asymptomatisk sjukdom er infeksjon av cytomegalovirus (CMV), som høyrer til herpesvirus. Ein reknar med at 1 % av alle nyfødde er infiserte med CMV, men storparten av infeksjonane er asymptomatiske.[3]

Asymptomatiske sjukdommarEndra

Dette er ei liste over sjukdommar som ofte kan vere asymptomatiske.




Sjå ògEndra

KjelderEndra

  1. Tattersall, R (2001). «Diseases the doctor (or autoanalyser) says you have got». Clinical Medicine (London) 1 (3): 230–3. 
  2. Watson, A. J.; Walker, J. F.; Tomkin, G. H.; Finn, M. M.; Keogh, J. A. (1981). «Acute Wernickes encephalopathy precipitated by glucose loading». Irish journal of medical science 150 (10), s. 301–303
  3. Vinson, B. (2012). Language Disorders Across the Lifespan. p. 94. Clifton Park, NY: Delmar
  4. Day, Michael (23. mars 2020). «Covid-19: identifying and isolating asymptomatic people helped eliminate virus in Italian village». BMJ (på engelsk) 368. ISSN 1756-1833. PMID 32205334. doi:10.1136/bmj.m1165.