Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag (HiO)

Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag (eller JBI) er ei av dei sju avdelingane ved Høgskolen i Oslo. Avdelinga vart oppretta samstundes med høgskolen 1. august 1994, og består av dei to studieretningane; Journalistutdanninga og Bibliotek- og informasjonsstudiane. Dei to studieretningane har sitt opphav i to tidlegare statlege høgskolar, Norsk Journalisthøgskole og Statens bibliotek- og informasjonshøgskole. Den tidlegare Pressefotografskolen i Fredrikstad vart ein del av avdelinga i 1995 under namnet Fotojournalistutdanninga.

Bakgrunnsstoff endre