Søppel

(Omdirigert frå Avfall)

Søppel, avfall eller boss er restar eller ting ein kastar fordi ein ikkje kan bruka eller vil ha dei lenger.

Søppelplass i Nederland.

Søppel blir ofte samla inn av eit renovasjonsvesen eller av uformelle søppelsamlarar. Det som ikkje blir skild ut til å brukast om att eller komposterast kan gå til gjenvinning, forbrenning eller ei fylling.

Ein skil mellom hushaldsavfall og næringsavfall. Farleg avfall eller spesialavfall er avfall som ikkje kan handsamast saman med anna avfall, anten på grunn av storleiken eller fordi det kan føra til alvorlege ureiningar.

Avfall frå tidlegare tider blir brukt av arkeologar for å finna ut noko om korleis dei som laga det, levde.

Bakgrunnsstoff endre

  Commons har multimedium som gjeld: Søppel