Bård Tønder (fødd 1. mai 1948 i Sjøvegan) er ein norsk jurist og tidlegare høgsterettsdommar.

Han tok juridisk embetseksamen i 1975. Han har tidlegare arbeidd mellom anna i lovavdelinga i Justisdepartementet, som dommarfullmektig i Trondenes heradsrett, privatpraktiserande advokat og som advokat hjå Regjeringsadvokaten frå 1985, før han byrja som høgsterettsdommar 15. mai 2006. Han fråtredde Høgsterett den 1. mai 2018.

Kjelde

endre