B-meson er ein elementærpartikkel som er kring fem og ein halv gongar så tungt som protonet. Det er bygd om av ein (anti-) b-kvark og ein lettare kvark (u, d eller s). B-meson kan nedbrytast (desintegrere, spaltast eller omdannast) på mange forskjellige måtar, men mest typisk til eit D-meson (som inneheld ein c-kvark), samt lettare partiklar, som til dømes pi-meson og leptonar. B-meson har ein midlare levetid på kring 10-10 s.

Kjelder endre