Barysentrum er i matematikk eit tyngdepunkt, definert for ei samling av punkt, for ein geometrisk figur eller for fleire lekamar. Omgrepet dannar òg grunnlaget for ein spesiell type koordinatframstilling av punkt i rommet, såkalla barysentriske koordinatar.

Kjelder Endra